Жаңа сатып алушы болу

METRO клиент картасын алу

Құқықтық ақпарат

METRO AG компаниясы бұл сайтта тек қана сенімді және толық мәліметтің ұсынылуына барлық мүмкіндіктерді жасауда.

METRO AG компаниясы алдын ала ескертусіз өзгерістерді және ұсынылған мәліметтерді толықтыруға құқылы.

Авторлық құқықты қорғау

Сайттың мазмұнына авторлық құқық қорғау қағидалары таралады. МЕТРО Кэш энд Керри Қазақстан компаниясы сізге сайтта ұсынылған мәтінді (түгелдей немесе жартылай) сақтау және көшіру құқығын береді. Алайда авторлық құқықты қорғауға байланысты осы сайттағы суреттер менграфикалық материалдарды сақтауға немесе көшіруге тыйым салынады. Media категориясындағы фото және бейне материалдарды (барлық логотиптерді қоса) тек экранда көруге болады.

Материалдар мен тауар белгілеріне авторлық құқықтар

METRO AG компаниясы өз материалдарын жариялау барысында қолданылатын графикалық, бейне және мәтіндік материалдарға немесе өздері жасаған графикалық, бейне немесе мәтіндік материалдарға, немесе бәріне ортақ қол жетімді графикалық, бейне немесе мәтіндік материалдарға қатысты авторлық құқықтарды ұстануға талпынады.

Құқықтары үшінші тұлғалармен қорғалатын Ғаламтор қорларында пайдаланылатын сауда маркалары атауларына және сауда белгілеріне (шектеусіз) олардың тіркелген иелерінің меншігіндегі материалдар мен тауар белгілеріне қатысты тиісті авторлық құқық қорғау қағидалары қолданылады. Сауда белгісін пайдалану немесе еске алу үшінші тұлғалардың меншігіндегі белгінің авторлық құқықпен қорғалмағанын білдірмейді.


METRO AG шығарған кез келген жарияланған материал METRO AG компаниясының меншігінде қалады. METROAG компаниясының тікелей рұқсатынсыз сондай электронды немесе басылған жариямаларда графикалық, бейне немесе мәтіндік материалдарды қолдануға тыйым салынады.

Мәліметтің көшірілуі

МЕТРО Кэш энд Керри сайтындағы барлық материалдар авторлық құқық заңымен қорғалады.


Мәліметті немесе деректерді, әсіресе суреттер мен графикалық материалдарды көшіру тек қана МЕТРО Кэш эн Керри ЖШС рұқсатымен жүзеге асырылады.


Барлық ақпарат пен деректер, оларды пайдалану және МЕТРО Кэш энд Керри ЖШС сайтына жазу, сонымен қатар барлық тиісті әрекеттер Қазақстан Республикасының заң намасына сәйкес жүзеге асырылады.


Шыққан жері менайрықша хұкімет аймағы - Алматы.


МЕТРО Кэш энд Керри ЖШС


Мекен-жайы: Саин көш., 16В


Мемлекеттік тіркеу куәлігі: № 92976-1910-ЖШС (ОҚ) берілгенкүні 07/08/2008

Бағалы қағаздар

Осы сайтта берілген ақпарат акцияларды сатып алуға шақыру болып табылмайды; сондай-ақ ол қандай дабасқа түрде акциямен сауда жасау болып ұғындырылмайды. METRO AG компаниясы қандай да бір тікелей немесе жанама залалдарға, оның ішінде осы сайтта жарияланған фактілер мен сандар салдарынан немесе басқа ақпаратпен бірігіп туындаған ықтимал кірістің жоғалуына жауап бермейді.